fbpx

Baukindergeld – Dětský stavební příspěvek

 In Kindergeld

Baukindergeld

Společnost Starke Jobs si udělala čas podívat se na aktuální sociální nabídkách a chtěla by Vám poskytnout přehled o dětském stavebním příspěvku, tzv.
Baukindergeld. Vzhledem k tomu, že každý má rád několik eur navíc, nechceme tyto informace upřít ani našim zaměstnancům.

U Starke Jobs jsou převážně zaměstnanci, kromě jiných také z České republiky, kteří mají rodinu. Mnoho našich zaměstnanců žije v blízkosti hranic,
ale jsou i tací, kteří do práce jedou delší dobu. My, jako Starke Jobs, usilujeme o dobro našich saměstnanců.
Snad Vám naše informace o Baukindergeld nabídne skvělou příležitost nejen pracovně, ale i soukromě.
Od zahájení této sociální podpory v září 218 bylo ke konci roku schváleno přes 56.000 žádostí.
Protože je pro podávání žádostí omezená lhůta, měli by zájemci rychle reagovat.

Co je Baukindergeld?

S Baukindergeld stát podporuje rodiny s dětmi, aby uskutečnily nákup svého vlastního bydlení.
Žádosti o Baukindergeld je možné podávat od 18. září 2018.
Ať už jde o koupi domu, bytu nebo novostavbu, podpora spolkové vlády činí až 12 000 eur za 10 let na jedno dítě,
které ještě nedovršilo věku 18 let. Měli byste však vědět, že lhůta pro podání žádosti o Baukindergeld běží jen do 31.prosince 2023.
Kupní smlouva nebo stavební povolení musí být však vypořádány nejpozději do 31. prosince 2020,
aby nedošlo ke ztrátě nároku na Baukindergeld. Veškeré nemovitosti získané po uplynutí této doby již není možné zpětně zohlednit.

Jaké podmínky musí být splněny, aby se Baukindergeld získal?

O Baukindergeld můžete požádat v případě, že s Vámi ve společné domácnosti žije minimálně jedno dítě.
Horní hranice počtu dětí není omezena. To vše za předpokladu, že se děti budou stěhovat s Vámi a v době podání žádosti jim ještě nebude 18 let.

Děti, které se narodí po podání žádosti, už výši stavební podpory nezmění. To znamená, že už nemáte nárok na dodatečný Baukindergeld.
Platí tedy pouze osoby udané při podání žádosti.
Baukindergeld se vztahuje pouze pro osoby s bydlištěm v Německu.
Pro naše české zaměstnance by to byla dobrá možnost bydlet blíže ke svému pracovišti. Například český zaměstnanec,
který pracuje přes Starke Jobs v Marienbergu. Chtěl by se přestěhovat do Německa, aby měl kratší cestu do práce.

Má šanci, pokud s sebou vezme i děti a ještě nemá žádné vlastní bydlení, o Baukindergeld bez problémů zažádat,
aby si zajistil lepší podmínky pro bezpečnější a kratší dojíždění do své práce.
Německý stát ho podpoří při získání nemovitosti k bydlení pro sebe a svou rodinu.
To znamená, že už nebude žádné dojíždění. Už žádné provizorní bydlení z důvodů dalekého dojíždění a konečně více času a ještě více kvalitního života pro rodinu.

Další podmínkou pro získání Baukindergeld je pobírání Kindergeld (dětských přídavků) nebo příspěvků na děti.
Kromě toho zdanitelný příjem v domácnosti nesmí přesáhnout 75 000 EUR plus 15 000 EUR na každé dítě. Jen tak může být zaručen příspěvek Baukindergeld.
Pokud již nnemovitost vlastníte, není možné žádat o Baukindergeld k další koupi. To znamená, že příspěvek se vztahuje pouze na první nemovitost, kteoru si koupíte.

V případě vystěhování, rozvodu nebo odloučení je výplata Baukindergeld přerušena, protože již nebudou splněny podmínky.
Pokud jste se do nového domova už přestěhovali, máte možnost požádat o Baukindergeld do tří měsíců od nastěhování.

Hranice příjmu domácnosti

 • Tři děti 120.000€
 • Dvě děti 105.000€
 • Jedno dítě 90.000€

Výše Baukindergeld

 • Tři děti 36.000€
 • Dvě děti 24.000€
 • Jedno dítě 12.000€

Výpočet příjmů a výplata Baukindergeld

Pokud požádáte o Baukindergeld v roce 2019, sečtěte roční příjem obou rodičů z roků 2016 a 2017 a součet vydělte dvěma.
Pokud se příjem některého z rodičů v následujících letech zvýší, nemělo by to mít žádný vliv na Baukindergeld.
Jako rodina máte po úspěšném podání a schválení žádosti nárok na 1.200 EUR Baukindergeld ročně. Nárok trvá po dobu 10 let,
tedy celkem 12 000 EUR na jedno dítě. Financování předem tedy není možné.

Baukindergeld – jak o něj zažádat

Pokud jste v období od 01.01.2018 do 31.12.2020 koupili svou nemovitost nebo jste dostali stavební povolení, můžete podat žádost o Baukindergeld u KfW-Bank do 31. 12. 2023.
Žádost lze snadno zpracovat pod následujícím odkazem
Portál KFW Chcete-li požádat o Baukindergeld,
potřebujete mnoho dokumentů. Aby mohlo vše proběhnout co nejrychleji a bez velkých problémů,
měli byste si obstarat a předložit všechny potřebné dokumenty.
Jedná se o daňový výměr obou manželů za poslední tři roky, doklad o přídavcích na dítě,
stavební povolení nebo kupní smlouvu nemovitosti, jakož i přihlášení do nového bydliště.

Kritika Baukindergeld

Z Baukindergeld profitují jen ty rodiny, které si nemovitost vůbec nemohou dovolit.
Baukindergeld je tady jen malou útěchou pro manžele, kteří si musí vzít nějakou vysokou půjčku,
aby mohli rodině splnit sen o svém domově.

Share
Neueste Beiträge
Anzeigen von 3 Kommentaren
 • Františka
  Antworten

  Guten abend ich will Baukindergeld danke Subova

 • Františka
  Antworten

  Ich habe 4 kinder

 • Františka
  Antworten

  Ich will diesse Baukindergeld

Einen Kommentar hinterlassen

Beginnen Sie mit der Eingabe und drücken Sie Enter, um zu suchen